طور_دال

✒دلـ💚ـگرافے📇

طور_دال

✒دلـ💚ـگرافے📇

طور_دال

وقتے دلتـ گرفتـ
هر جا نبرشـ
این دلـ صاحابـ دارهـ
خدا دارهـ .. امام دارهـ [:

بایگانی
آخرین مطالب
۱۵
مرداد
۹۷

آدمے بهونہ گیرهـ ؛

دلش با یہ بهونہ مےگیرهـ .


براے تغییر ، منتظر یہ بهونہ است و 

منتظرش مےمونہ حتے اگہ دیگہ دیرهـ ...#بیا و بهانہ‌ے خوب شدنم باش:)


.غروب

  • toura banoo
۲۱
خرداد
۹۷
راز این داغ 
نه در سجده طولانی ماست

بوسه ی اوست
که چون مهر به پیشانی ماست

شادمانیم
که در سنگدلی چون دیوار

باز هم
پنجره ای در دل سیمانی ماست

#فاضل–نظری

💫
سجاده نور
  • toura banoo
۱۵
خرداد
۹۷
{ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ ... }
  سوره روم ایه 41
زمین و زمان را 
الوده کرده ایم به گناه
با همین دست هایی که
فردا روز قیامت بر علیه ما
شهادت می دهند ...
_
و تو نهیب می زنی 
تنبیه می کنی ؛
مایی را که از تو
روی گردان شده ایم
و به گناه روی اورده ایم
باشد که بازگردیم
💔
----
دست

  • ۱۵ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۰