طور.دال

✒دلـ💚ـگرافے📇

طور.دال

✒دلـ💚ـگرافے📇

طور.دال

وقتے دلتـ گرفتـ
هر جا نبرشـ
این دلـ صاحابـ دارهـ
خدا دارهـ .. امام دارهـ [:

آخرین مطالب
۰۲
آذر
۹۷

تعلمنا بألمـــــ💔

  • همنامِ بانوے بے نشان
۰۷
مهر
۹۷
پشت دیوار ها 
شهری‌است که حتی 
سایه هایش هم
#کتاب می‌خوانند
.
.
.
+توی اون شهر روزاش همیشه آفتابی و شباش همیشه مهتابیه !🌙☀
+با خوندن (یا دیدن) کلمه #کتاب ... اولین کتابی که به ذهنتون اومد چی بود ؟    -من(: #کتاب‌نامیرا :)
+پنج تا از کتابایی که خوندید و خوب بودن رو میشه معرفی کنید ؟ (:

سایه
  • همنامِ بانوے بے نشان
۰۷
مهر
۹۷


💌


مےدانم ڪہ مےشود

و مےخواهم ڪہ بشوم ،

ڪسے شبیہ بہ تــــــ💚ــــــو


آنقدر ڪہ دیگران بگویند (:)

" چقدر تــ💛ـــو شبیہ بہ آنــ💚ــے "


اصلا 

تــ💛ـــو خودتـــ 

نیمہ ے آن جــــانــ💚ـــے #فقط_خداست_ڪہ_مےداند😌

#میزاݩ‌عشق_رآ💗

  • همنامِ بانوے بے نشان
۰۵
شهریور
۹۷

شما هم وقتے ناراحت مےشید  

حس مےڪنید ڪہ دلتون گره مےخوره ؟( /:| )

  • همنامِ بانوے بے نشان
۱۵
مرداد
۹۷

آدمے بهونہ گیرهـ ؛

دلش با یہ بهونہ مےگیرهـ .


براے تغییر ، منتظر یہ بهونہ است و 

منتظرش مےمونہ حتے اگہ دیگہ دیرهـ ...#بیا و بهانہ‌ے خوب شدنم باش:)


.غروب

  • همنامِ بانوے بے نشان
۲۱
خرداد
۹۷
راز این داغ 
نه در سجده طولانی ماست

بوسه ی اوست
که چون مهر به پیشانی ماست

شادمانیم
که در سنگدلی چون دیوار

باز هم
پنجره ای در دل سیمانی ماست

#فاضل–نظری

💫
سجاده نور
  • همنامِ بانوے بے نشان
۱۵
خرداد
۹۷
{ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ ... }
  سوره روم ایه 41
زمین و زمان را 
الوده کرده ایم به گناه
با همین دست هایی که
فردا روز قیامت بر علیه ما
شهادت می دهند ...
_
و تو نهیب می زنی 
تنبیه می کنی ؛
مایی را که از تو
روی گردان شده ایم
و به گناه روی اورده ایم
باشد که بازگردیم
💔
----
دست

  • ۱۵ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۰